Fără categorie

REGULAMENT GIVEAWAY – CAPRICE ATELIER

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

ORGANIZATOR: S.C. MATMAR STORE SRL, CIF RO43714992, RC J40/2367/2021. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook sau Instagram.

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook/ Instagram și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook / Instagram sau a legislației în vigoare.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor ce se înregistrează aici [link de la pagina giveaway-ului] și care îndeplinesc condiția de vârstă [exemplu: peste 18 ani]. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Instagram / Facebook.

*Angajații S.C. MATMAR STORE SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa.

 1. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de S.C. MATMAR STORE SRL, cât și acceptarea regulamentului Instagram / Facebook.

 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 25.10.2021, de la ora 14:00, până pe 01.11.202, la ora 23:59. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

 1. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași:

exemplu:

– Să dea like paginii de Instagram -https://www.instagram.com/caprice_ateliercroitorie/- si Facebook – https://www.facebook.com/atelierrochii

– Să dea like postării concursului

 • Să dea tag la 3 prieteni

Participarea poate fi introdusă o singură dată. S.C. MATMAR STORE SRL își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, comenatrii multiple, nume false, etc.)

 1. PREMIUL

Câștigătorul campaniei va fi premiat cu o rochie in valoare de . Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului.

Premiul va fi livrat către câștigător de S.C. MATMAR STORE SRL, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Instagram/Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care a fost ales.

 1. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că S.C. MATMAR STORE SRL poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

 1. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați S.C. MATMAR STORE SRL, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor.

 1. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Instagram / Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în România, Bucuresti, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.